Resultat från utställnningen i Roma 2018

Finsk stövare
Tikar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk
BÖKEBACKENS DRILLA SE22935/2017    ( BALJÄSENS NEMO SE42122/2011   --  BOSSMÅLANS LINA  
SE27041/2012  ) Äg. Sören Buskas Gotlands Tofta Uppf. Ulf Sivberg Vederslöv
 Kritik: 53 cm. Lovande helhet, vackert välskuret huvud, vackra plan, utmärkt hals, överlinje o svans. Välproppad,
 rätt bra underlinje, välutvecklad bak med ben. Levande färger i övergången.

Gotlandstövare
Hanar Öppen klass
V Ökl 1 Ökk
TIMO SE58021/2015    ( ASTUENS JACKO SE36610/2012 H  --  MIRA S16610/2009  ) Äg. Anders Lekander Visby
 Uppf. Henrik Törngren Vassmolösa
 Kritik: 51 cm. Ordinärt formad kunde vara bättre könsprägel. Ganska bra underlinje. Vacker överlinje. Väl ansatt
 svans, ganska bra rörelser. Behöver ringtränas, vackar färger.

Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM
RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010 H   ( JACK S32209/2002   --  SUSSI S48362/2001 H ) Äg. Lennart
Pettersson Hemse Uppf. Lennart Pettersson Hemse
 Kritik: 51 CM. Vackert välsuret huvud. Prima bett. Mörka ögon, utmärkt hals, överlinje, välgående med lång
 bröstkorg. Utmärkta tassar, vackar färger utmärkt hårlag, välvisad lung o trevlig i ringen

Tikar Öppen klass
V Ökl 1 Ökk
BULLA SE30307/2016    (J RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010 H  -- J RR ASTUENS IMMA SE26254/2012 H
rr) Äg. Ingemar Thomsson Katthammarsvik Uppf. Mikael Fats Slite
 Kritik: 46 cm. Vackert välskuret huvud, utmärkt hals, överlinje, svans. Välkroppad, rätt bra steg, välgående, kunde
 haft aningen grövre benstomme. Bra tassar, vackar färger, behöver ringtränas

Tikar Veteranklass
E Vetkl 1 Vetkk CK 1 Btkl BIR
RONEMARKENS SABINA S16622/2009 H rr  (J JALAS S48361/2001 H  --  SPARA S46353/2002 H ) Äg. Jörgen
Pettersson Hemse Uppf. Lennart Pettersson Rone
 Kritik: 51 cm. Utmärkt helhet. Veteran med utmärkt utstrålning. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, utmärkt
 hals, överlinje, svans, vacker underlinje, välsittande revben, långt bröstben. Välgående med utmärkta ben o
 tassar. Synerligen välbevarad veteran, välvisad. Bästa veteran.

V Vetkl 2 Vetkk
RAJA S16609/2009 H   (  S46849/97   --   S44390/98  ) Äg. Anders Lekander Visby Uppf. Agneta Herlitz Visby
 Kritik: 48 cm. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, prima bett. Något tjock hals, nog med halsskinn. Vacker
 överlinje, rätt bra underlinje, välgående, utmärkta tassar

Hamiltonstövare
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR
RACKELBISSJANS BERTIL SE29631/2013    (J KASPER S61482/2003 H  -- J SKARDSTUGANS DAGNY
S24169/2009 H ) Äg. Lars Pettersson Ljugarn Uppf. Martin Spånberg Särna
 Kritik: 57,5 cm. Utmärkt helhet. Vacker välskuret huvud lagom läpp Vackra plan. Väl könspräglat huvud, utmärkt
 hals, överlinje, svans. Välkroppad, välvinklad, långa rastypiska steg. Välburen svans, ganska bra
 färgövergångar. Försvarar väl sitt ck. Bra tassar.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
LAUHAGENS HILMA SE34814/2016    ( PAVIKENS TARZAN SE51256/2011 H  -- J RR HETSERYDS SPELA
S45393/2006 H rr) Äg. Torbjörn Eskelund Gotlands Tofta Uppf. Torbjörn Eskelund Gotlands Tofta
 Kritik: 52 cm. Utmärkt helhet. Välskuret huvud, kunde vara aningen tyngre, välkroppad, vacker underlinje,
 välvinklad, långt bra steg. Utmärkta tassar, ganska bra färgövergångar. Något genomslag framför
 svansroten. Välvisad trevlig.
G Ökl
PAVIKENS CILLA SE38005/2015    (J LÖRVPÖSENS SWIX SE45819/2012 H  -- J RR PAVIKENS AXA
SE51254/2011 H rr) Äg. Rune Kellström Fårö Uppf. Robert Öberg Västergarn
 Kritik: 54 cm. God helhet. Vackert välsuret huvud, mörka ögon, rätt bra överlinje, visas i allt för högt hull, kunde
 ha bättre färgöverångar och lite mer vitt på tassarna
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
PAVIKENS SAGA SE38002/2015    (J LÖRVPÖSENS SWIX SE45819/2012 H  -- J RR PAVIKENS AXA
SE51254/2011 H rr) Äg. Tore Timgren Visby Uppf. Robert Öberg Gotlands Tofta
 Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, kunde haft något fastare mungipa.
 Välkroppad utmärkt underlinje, något högt hull. Ganska välställda extremiteter, välställda tassar. Kunde haft
 något bättre färgövergångar på låren. Synnerligen välvisad
Luzernerstövare
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR
DREVHÖJDENS BEA HUNTER SE19129/2016    ( STÄVJES ALI SE62006/2012   --  DREVHÖJDENS ARGA
SE32760/2013 H ) Äg. Kerstin Hansson Lärbro Uppf. Jonas o Ida Wicander Ljungbyhed
 Kritik: 52 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mycket vackra plan. Utmärkt nackknöl, lagom långt
 ansatta öron, tunna och som räcker fram till nospartiet, vacker tunn underlinje, men aningen tunn bröstkorg.
  Välvinklad välgående med långa steg. Utmärkta tassar, utmärkt hårlag utmärkta färgövergångar. Välvisad
 trevlig
 
Schillerstövare
Hanar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl
SPAKARPS PANTER SE55844/2016    (RR SE J(RÄV)CH RÄVUDDENS STEJ S45276/2007 H rr -- J RR
BUDBERGETS HANNA S31100/2008 H rr) Äg. Göran Larsson Sånga Uppf. Kjell Larsson Eksjö
 Kritik: 57 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, välansatta och välburna öron. Utmärkt hals, överlinje,svan,
  välkroppad med utmärkt underlinje, utmärkt bröstkorg. Välvinklad, välgående utmärkta steg o tassar.
 Mycket vackra färger, synnerligen välvisad.
Hanar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk
GRYNNANS BRASSO SE36703/2015    (NORD V-15 SE J(RÄV)CH RR SE U(RÄV)CH RÄVMOSSENS CLAPTON
 SE34401/2013 H rr -- RR SE J(RÄV)CH ORUSTMARKENS MIMMI S48692/2009 H rr) Äg. Andreas Johansson
Romakloster Uppf. Peter Larsson Skellefteå
 Kritik: 57 cm. Utmärkt helhet, vackert välskuret huvud, mörka ögon, prima bett, utmärkt hals, överlinje, svans.
 Välkroppad med vacker underlinje, långa bra steg, utmärkta tassar. Bär sina öron aningen högt
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR
LUFSEN SE43363/2014  rr  (RR SE J(RÄV)CH AFFE S32526/2006 H rr -- J RR EKMARKENS BISSY S50847/2008
H rr) Äg. Bo Bogren Gotlands Tofta Uppf. Bo Bogren Eskelhem
 Kritik: 57 cm. Vackert välskuret huvud, mörka ögon välansatta välburna öron, utmärkt hals överlinje, svans.
 Välkroppd med utmärkt underlinje och bröstkorg som är väl utvecklade i sin bakre del, välvinklad, Utmärkt
 representant för rasen, välvisad. CHAMPION
V Jkl 2 Jkk
BERGASJÖNS ATTACK SE24606/2016    (NO UCH NO JCH SE UCH KURRELIA LINUS S46963/2009   -- RR SE
J(RÄV)CH SE UCH JAKT CHAMP'S ARIEL SE41368/2011 H rr) Äg. Arne Gahnström Slite Uppf. Joakim Rehn
Korsberga
 Kritik: 58 cm.Mycket bra helhet, vackert välskuret huvud, prima bett, utmärkt hals, rätt bra överlinje, vacker
 underlinje, välvinklad fram något brant ställd bak. Tar under sig i rörelse, något brant kors, skjuterupp
 länden i rörelsen. Utmärkt tassar mycket bra hårlag, välvisad.
Tikar Unghundsklass
E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIM
TOMTE LYANS FANNY SE52148/2016    (SE J(RÄV)CH BRASSE SE40699/2012 H  -- J RR SE J(RÄV)CH
LYESKOGENS SANNA S52673/2009  rr) Äg. Kenneth Adman Romaklster Uppf. Kenneth Adman Romakloster
 Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, prima bett.Välansatta välburna öron av
 utmärkt längd. Utmärkt hals, överlinje, svans. Välkroppad, vacker underlinje, långa bra steg, utmärkta tassar
  Vältecknad men ett par vita tår på baktassarna. Synnerligen välvisad.
Tikar Öppen klass
E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl
HEJNUMDALENS NIKITA SE46820/2012    (J RR LYESKOGENS SNOBBEN S49459/2004 H rr --  BÖRSGÅRDS
ASKA S45928/2004 H ) Äg. Lennart Pettersson Hemse Uppf. Per Olof Olofsson Hejnum
 Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, utmärkt hals, överlinje, svans. Välkroppad vacker
 underlinje, välvinklad. Långt bra steg, utmärkta tassar. Synnerligen välpresenterad, mörka ögon svarta
 tramdynor, välvisad.

Smålandstövare
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR
SANDREVETS TRAJA SE44880/2012 H rr  ( FABBE S39385/2003 H  -- J RR SANDREVETS TELLA S20079/2006
H rr) Äg. Erik Holmqvist Klintehamn Uppf. Erik Holmqvist Klintehamn
 Kritik: 44 cm. Utmärkt helhet, vackert välskruret huvud, vackra tecken, utmärkt hals, överlinje, svans.
 Välkroppade, vacker underlinje, välvinklad, välgående med utmärkta steg, fasta tassar.

Detta är bra preliminära resultat officiella för ni gå in via Kennelklubben

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.