Finnstövaren Linnefallas AApo Bis 1 Bir , ägare Stefan Hellström
Finnstövaren Linnefallas AApo Bis 1 Bir , ägare Stefan Hellström
Hamiltonstövaren Gutebygdens Hellvi fick Bim på utställningen, ägare Erik Jonsson
Hamiltonstövaren Gutebygdens Hellvi fick Bim på utställningen, ägare Erik Jonsson
Mats Karlsson visar upp sin finnstövare Leia som blev Champion i och med utställningen, blev Bim
Mats Karlsson visar upp sin finnstövare Leia som blev Champion i och med utställningen, blev Bim
Hamiltonstövaren Arn fick Bir och Bis 3 på utställningen, ägare Ambjörn Stjernholm
Hamiltonstövaren Arn fick Bir och Bis 3 på utställningen, ägare Ambjörn Stjernholm

Händer i klubben

Provledare 2022-2023

Ökl H/R, Ekl H/R, RR, DM-uttag, KM tälving .
Provledare Sören Buskas 073-964 95 82 
Ökl Räv, Ekl Räv 
Provledare Andreas Johansson tel 070-965 31 05
Anmäler ni er via hemsidan kom ihåg att provledarn måste vara underrättad.

KM vinnare 2022/2023 Kättings Freya, ägare Jörgen Pettersson

  Stort tack till våra                           sponsorer