Klubben bildades 1947 och de som då valdes in i styrelsen var:
Major E Lindeborg ordförande 1947 till 1955.
Löjtnant K Timgren vice ordförande.
Kapten K-M Linderot sekreterare och kassör.                    
Vid starten var man ca 50 medlemmar i klubben och avgiften var 2 kr. Första stövarprovet anordnades 13-15 november detta år och omfattade ungdomsklass där 8 hundar startade i avelsklassen startade 2 hundar. De fick problem med Gotlandshundarna vid tapptarbetet eftersom de hade svårt att hålla i tappten och de berodde på att många var vana att jaga kaniner.
Gotlands Stövarklubb var som störst i mitten på 80 talet då man var ca 180 medlemmar. Idag ligger medlemsantalet på ca 75 st och vi tror att den vikande tendens har vänt.

De som sedan har varit ordförande för Gotlands Stövarlubb är:
947 till 1955 Major E Lindeborg
1956 till 1976 Direktör Ivar Carlsson
1977 till 1992 Thomas Thomsson
1993 till 1998 Gunnar Eriksson
1999 till 2010 Erik Jonsson
2011 nuvarande Tore Timgren


 

Första jaktprovet
Det första jaktprovet för stövare på Gotland avhölls 13. - 15. november 1947. Antalet startande hundar fick begränsas främst med hänsyn till brist på tillgängliga domare.
Startande blev 8 hundar i avelsklass samt 3 i unghundsklass, startavgiften var 15 kronor.
13 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Hilmer Björkegren
Tenni hamiltonstövare avelsklass äg H Hultgren Visby
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Martin Kysinger
Teja hamiltonstövare unghundsklass äg E Fock Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domarasp A Pettersson
Bess schillerstövare avelsklass äg Aron Larsson Källunge
Lojsta   Domare Karl-Martin Linderoth, domarasp Seth Norrby
Saj schillerstövare unghundsklass äg A Lindström Havdhem
14 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Hilmer Björkegren
Strida schillerstövare avelsklass äg E Björkqvist  Norrlanda
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Aron Larsson
Storm hamiltonstövare avelsklass äg H Hultgren Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domaraspirant E Fock
Jäger hamiltonstövare avelsklass äg O Stengård Linde
Lojsta   Domare Karl-Martin Linderoth, domarasp Martin Kysinger
Bonso hamiltonstövare avelsklass äg B Jakobsson Hemse
15 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Martin Kysinger
Karo av Västbo schillerstövare avelsklass äg Hilmer Björkegren Stenkyrka
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Aron Larsson
Chansa schillerstövare unghundsklass äg Karl-Martin Linderoth Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domarasp E Fock
Pricken hamiltonstövare avelsklass äg I Larsson Hemse
Första dagen föll ett lätt regn, andra dagen bestods man med en snålblåst, men tredje dagen kom en köldknäpp som gjorde marken frostangripen. Provmarkerna hade valts med omsorg för att så långt som möjligt slippa den stora plågan vid den här tiden, vildkaninen
Karo av Västbo (helbror till den berömde Tippo av Västbo) lyckades bäst och erövrade ett första pris. Strida erövrade ett andra pris, vilket även Tenni erövrade. Bess och Pricken erövrade vardera ett tredjepris.  Karo och Strida belönades med HP.
Jaktprov 1948
Jaktprov, eller bruksprov som det benämndes, kom att anordnas 12. - 14. november och omfattade ungdomsklass och öppen klass. Lokaler var Hangvar, Hejde och Tofta. Domare var Karl-Martin Linderoth, Karl Thimgren, Hilmer Björkegren samt Aron Larsson. Domaraspiranter var Martin Kysinger och Elof Lindeborg
Fullmäktige Karl Thimgren.
Under dessa provdagar startade sammanlagt tio hundar, varvid fem togo pris, fyra andrapris samt ett tredjepris.
Aspirantberättelse.
Vid prov med schillern Jägmästargårdens Chansa startande den 13/11 1948 ägare Karl-Martin Linderoth Visby. Tiken tävlar i öppen klass.
På morgonen var det två minusgrader, lugnt och några centimeter nysnö. Fram på dagen blev det något mildare. Drevföret bedömdes till gott dock kunde de frusna vätarna med vatten på ytan bereda lite svårigheter.
Chansa släpptes 0740 invid en större myr det var gott om harspår. Tiken tog omeldebart under väckning an en efter spåret att döma nyligen sprungen hare och började kl 0750 driva i skogen några hundra meter från myren. Haren var av årets kullar och gick i lagom stora bukter. Undertecknad följde hela tiden med drevet och kunde konstatera att tiken var spårnoga och fullt ut ärlig. Drevfarten var inte så stor och då tiken skallade hela tiden (även då hon var långt efter) höll sig haren ganska långt före och hann göra en hel del konster vilka dock tiken envist klarade ut. Kl 0805 passerade haren mig med tiken någon minut efter. Så fortgick det något hackiga drevet till kl 0855 då det blev ett längre tappt vid kanten av den förut omtalade myren. Haren hade tydligen varit ute och tassat på isen. Tiken arbetade tyst på tappten sånär som ett enda hugg. Efter 20 min kom hon på slaget igen men låg då  (enligt åskådarens uppfattning) lika lång tid efter. Haren hade tydligen satt sig några hundratal meter längre fram. Denna tappt arbetade tiken på till kl 0935 då hon några hundratal meter från tapptplatsen ånyo reste en hare. Denna hare var av något större art än den tidigare haren. Det nya drevet gick med hög fart rakt ut och inom 8 minuter utom hörhåll. Det visade sig sedan då ägaren och jag följde drevlöpan att drevet gått 4 - 5 km rätt ut till några små vätar där fick jag ånyo kontakt med tiken som fortfarande drev om än med vissa svårigheter på de vattenbelagda isvätarna. Tiken kopplades på domarens order enär en ny hund skulle provas med start kl 1200.
Helhetsomdöme: Tiken är spårdrivare av det noggrannaste slaget. Hon arbetade fullt ärligt och mycket envist. Farten kunde önskas något bättre. Särskilt under den första tiden hade hon väl dålig kontakt med sin hare. En bidragande orsak därtill var att hon skallade även när hon låg långt efter. Jag får föreslå för sin prestation tillerkännes ett 2. pris.
Kysings i Vall 13/11 1948
Martin Kysinger
Jaktprov 1949
Gotlands Stövarklubb hade nu sex domare disponibla. Jaktprovet beslöts till veckan 23. - 27 november.
 Fullmäktige Elof Lindeborg. Till domare under provveckan utsågs Karl-Martin Linderoth, Karl Thimgren,
Hilmer Björkegren samt Martin Kysinger. Startavgiften beslöts till 25:-
23/11
Hejnum Tussi Ökl äg Karl Thimgren. Domare H Björkegren asp E Nilsson Stenkyrka
Bäcks Tonny Akl äg H Hultgren. Domare M Kysinger asp I Carlsson Visby
24/11
Hejnum Mitzi Akl äg H Franzén. H Björkegren asp E Nilsson
Etelhem Tuveskogens Pila Ökl äg C Pettersson. D K Thimgren asp H Hultgren Visby
Lojsta Bonso Akl äg Botvid Jakobsson. D K-M Linderoth asp Folke Nygren Akebäck
25/11
Bäcks Spanja Akl äg Botvid Jakobsson. D K Thimgren asp H Hultgren
26/11
Hejnum Pila Ukl äg Wahlberg Strömsholm. D H Björkegren asp E Nilsson
Etelhem Fiholms Brio Ökl äg M Kysinger. D Aron Larsson asp H Hultgren
Lojsta Pang af Torsburg Ökl äg Arne Wäss. D K-M Linderoth asp Seth Norrby Hemse
27/11
Lojsta Trick Ukl äg J Heidenberg Kappelshamn. D K-M Linderoth asp Seth Norrby
Tonny Hamilton 1. pris Avelsklass SKK Hederspris äg Harry Hultgren Visby
Bonso Hamilton 2. pris Avelsklass Stövarvänners extrapris äg Botvid Jakobsson Hemse
Mitzi Schiller 2.pris Avelsklass äg Henry Franzén Lärbro
Spanja Hamilton 3.pris Avelsklass äg Botvid Jakobsson Hemse
Karo av Västbo Schiller 3.pris Avelsklass äg Hilmer Björkegren Stenkyrka
Tussi Hamilton 3.pris Ökl äg Karl Thimgren Visby
Fiholms Brio Blandras 3.pris Ökl äg Martin Kysinger Vall
Pila Schiller 2.pris Ungdomsklass. Stövarvänners extrapris äg G Wahlberg Strömsholm.   
Stövarprovet på Gotland hösten 1949
Provet gynnades av i det närmaste idealiskt väder : milt, lagom fuktigt och ej allt för hård vind. Provet gick av stapeln 23-27 november i Hangvar, Tingstäde, Hejde och Etelhem på marker som med något undantag var välbesatta med harar och därtill ganska snälla jaktprovsjössar. Så blev också resultatet synnerligt gott :  av nio startande hundar blev inte mindre än åtta prisbelönta, d.v.s. presterade en effektiv drevtid ( tappter över 5 min. borträknade ) på minst 45 minuter. Vildkaninerna, som annars bruka störa stövardreven här på ön och vid tappterna narra hundarna på avvägar, lyste nästan helt med sin frånvaro. På hela provet förekom endast ett kanindrev men så hade givetvis också kaninfattiga marker utvalts.
Bästa prestation utfördes av Grosshandlare H Hultgrens hamiltontik Tonny som även på tidigare prov visat sig vara en synnerligen rutinerad och drevsäker tik som denna gång trots dålig kondition ( alldeles för fet ) höll sin hare med god kontakt över två timmar. Då Tonny därtill presterade ett gott upptagningsarbete, hade ett väl hörbart skall och i övrigt presterade ett gott arbete tilldelades hon 1. pris i avelsklass, en utmärkelse som här på Gotland tidigare endast erövrats av en hund : Lantbrukare H Björkegrens schiller Karo av Västbo. Tonny ( eller snarare hennes husse ) fick mottaga SKK lokalstyrelses hederspris  
2. pris i avelsklass tillerkändes hamiltonstövaren Bonso ägare Botvid Jakobsson Hemse och schillertiken Mitzi ägare Henry Franzén Lärbro. Av dessa två hundar bedömdes Bonso som den bättre. Bonso presterade stundtals ett glänsande drev och höll sin hare på benen i tre timmar innan den sköts. Tyvärr visade sig Bonso vid flera tillfällen alltför slösaktig med skallet varför man av hans skallgivning inte alltid kunde avgöra om haren var uppe eller inte. Bonso fick därför trots sin långa drevtid nöja sig med ett andrapris. Bonso tilldelades stövarvännernas extrapris. Mitzi hade som tyvärr rätt många av våra schillrar väl låg drevfart, men fick sitt          2. pris tack vare ärlighet och relativt lång drevtid.
Hamiltontikarna Tussi med ägare Karl Thimgren Visby och Spanja med ägare Botvid Jakobsson Hemse, erövrade tillsammans med blandrasstövaren Fiholms Brio ägare Martin Kysinger Vall 3. pris i öppen klass.
I ungdomsklass ( max 2 ½ år ) startade en utomordentligt trevlig schillertik Pila ägare G Wahlberg Strömsholm. Denna lilla tik i fickformat överraskade med ett synnerligen snabbt och klämmigt drev med ett därtill vackert skall. Filas drevtid var 53 minuter varför hon fick nöja sig med ett andrapris och tilldelades Stövarvännernas extrapris.
Jaktprovet 1950 - tur med vädret
Efter en ruskig och för jägaren ofta bedrövlig höst, kom det gynnsamma vädret under det årliga jaktprovet som en angenäm överraskning. Inte nog med att det var nästan dagslånga uppehåll i regnet i början av veckan. Den sista provdagen bjöd t.o.m på lite nyfallen lättdriven spårsnö.
Den 19. nov medförde dock stormen att planerade prov fick inställas.
Till råga på allt så höll sig höststormarna fullständigt borta och dreven hördes vida omkring på de vindstilla provmarkerna i Othem, Tingstäde och Lojsta. Femton hundar var anmälda till provet som genomfördes 19. - 25. november. Sex av dessa
Genomförde prisvärda drev. Stövarklubben hade hoppats på fler deltagande gotlandsstövare, uppfattningen var att detta var sista chansen att på prov visa sin jaktduglighet och därmed vinna godkännande som ras. Tre gotlandsstövare deltog men ingen gick till pris.
     
Schillertiken Klinga med ägare Willy Johansson Hejde tilldelades ett 1. pris. Denna tik visade ett mycket jämt och flytande drev med ett vackert skall och genomförde ett två timmars drev utan noterbara tappter. Just då tiken hade klarat stipulerad drevtid och skulle kallas in, då fann "jössen" för gott att ta sin "Mats ur skolan" och gjorde en långkörare utom hörhåll.
Schillertiken Pila med ägare Hilmer Yttergren Hall genomförde ett mycket prisvärt drev och tilldelades ett andrapris. Ett andrapris togs även av Hamiltonstövaren Hipp II med ägare             T Mutas Hellvi. Hipp II hade "oturen" att ta sin hare efter 90 minuters drev.
Tredjepris erövrades av Hamiltonstövarna Pang med ägare Arne Wäss Sanda, Fiholms Brio med ägare Martin Kysinger Vall samt Jack med ägare Holger Olofsson Lokrume.
I övrigt:
Medlemsavgiften fastställdes till 5:- för år 1950, efter val av styrelse så fick den följande utseende:
Elof Lindborg Visby ordförande
Karl Thimgren Visby vice ordförande
Karl-Martin Linderoth Visby sekreterare/kassör
Martin Kysinger Vall ledamot
Ivar Carlsson Visby ledamot
Samuel Björkqvist Halla suppleant
Jaktprovet 1951
Då under sista novemberveckan när stormarna piskade havet som värst runt Gotlands kuster - och då stormen stundom ökade till ren orkan - då hade Gotlands Stövarklubb valt att genomföra årets bruksprov.
Turligt nog så hade veckan innan givit en del regn, varför veckan åtminstone inledningsvis markerna var tillräckligt fuktiga. Stormen gjorde givetvis att det var svårt att följa dreven och när mot slutet av veckan markytan blivit fullständigt torrblåst blevo även vittringsförhållanderna synnerligen besvärliga. Provet gick till stor del på hedmarker med kala kalkhällar, vilka under de sista provdagarna svåra vittringsförhållanden blevo stötestenar för många hundar.Trots detta så gav provet ett glädjande gott resultat. Av sjutton startande hundar i avels- och öppen klass inte mindre än två st förstapris, tre andrapris, samt fyra tredjepris.
25/11
File Haidar   Örnforsens Bonso   Ham   Akl   Äg Botvid Jakobsson Hemse   D K-M Linderoth
1.pris a-klass
Othem Käddi Ham Ökl   Äg Stig Ekström Tingstäde   D I Carlsson
Lojsta   Jack   Blras   Ökl   Äg Thomas Jakobsson Hemse   D M Kysinger
Hejnum   Tinners   Sch   Akl   Äg Knut Westerlund Hellvi   D K Thimgren
26/11
Hejnum   Grej   Ham   Akl   Äg Folke Nygren Akebäck   D K-M Linderoth
2.pris a-klass
Häftings   Jorm   Blras   Ökl   Äg Seth Andersson Klinte   D I Carlsson
3.pris ö-klass
Gräne   Ripp II   Ham   Ökl   Grossh Haeskel Stockholm   D H Björkegren
2.pris ö-klass
File Haidar   J-gårdens Chans   Sch   Ökl   Äg Stig Ekström Tingstäde   D T Wahlberg
27/11
Lojsta   Wäcka   Blras   Ökl   Äg S Pettersson Lojsta   D K-M Linderoth
Othem   Pila   Sch   Akl   Äg Kn G Wahlberg Strömsh.   D I Carlsson
3.pris a-klass
Gräne   Laddi   Blras   Ökl   Äg Torsten Wahlgren Visby   D H Björkegren
Hejnum      Sch   Ökl   Willy Johansson Hejde   D M Kysinger
3.pris ö-klass
28/11
File Haidar   Kling   Sch   Ökl   Ragnar Westergren Bro   D K-M Linderoth
2.pris ö-klass
Othem   Jörn   Blras   Ökl   Martin Kysinger Vall   D I Carlsson
29/11
Lojsta   Leo   Blras   Ökl   Göte Högberg Stockholm   D K-M Linderoth
Othem   Vals   Blras   Ökl   Folke Wahlgren Viklau   D I Carlsson
3.pris ö-klass
Hejnum   Fiholms Brio   Ham   Akl   Martin Kysinger Vall   D T Wahlgren
1. pris a-klass   
Hamiltonhundarna Örnforsens Bonso ägare Botfrid Jakobsson och Fiholms Brio med ägare Martin Kysinger erövrade de båda 1. prisen, Båda ärliga och snabba hundar. Den kontrollerade drevtiden översteg två timmar för båda hundarna, i verkligheten var drevtiden betydligt mycket längre. I fråga om skallet var Bonso den avgjort bästa.                                                                 
Bonso erhöll Stövarklubbens hederspris
Andrapris erövrades av Grej med äg Folke Nygren, och Ripp II med äg grossh Haeskel.
Jaktprov 1952
Gotlands Stövarklubb avhöll sitt årliga jaktprov 24/11 - - 30/11. Av 14 startande hundar erövrade 7 pris.
1.   pris Ökl
Schillerstövaren Klinga ägare Willy Johansson Hejde, erhöll Gotlands Stövarklubbs pris bestående av en st skytteväska
2.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Hipp II ägare grosshandlare G Haeskel Stockholm erhöll SKK extrapris
Schillerstövaren Pila ägare Hilmer Yttergren Hall erhöll Gotl Stövarklubbs extrapris
Blandrasstövaren Stella ägare Teodor Muthas Hellvi erhöll Axel Petterssons hpr
3.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Pang ägare Arne Wäss Sanda erhöll en metallpokal
Hamiltonstövaren Fiholms Brio ägare Martin Kysinger Vall erhöll en kniv
Hamiltonstövaren Jack ägare Holger Olofsson Lokrume erhöll en bok
Icke prisvinnande hundar
Hamiltonstövaren Käddi för kort drevtid
Schillerstövaren Tinners Stej gick ur hörhåll med räv, återfanns inte förrän efter provslut
Blandrasstövarna Sappo och Klinga för korta drevtider
Jaktprov 1953
Endast sex hundar var anmälda till årets jaktprov som genomfördes 8/11 - 11/11, resultatet får anses som något klent då endast två hundar gick till pris ( båda vardera ett andra pris )
8/11
Hejnum   Klang   Ham   Äg Anders Schöön Bro   D Karl Thimgren
Lojsta   Tjäck   Dunker   Äg Bror Westergren Sanda   D L-M Linderoth
9/11
Hejnum   Jack   Schiller   Äg Willy Johansson Hejde   D Martin Kysinger
Ihre   Jack   Ham   Äg Holger Olofsson Lokrume   D Ivan Carlsson
11/11
Hejnum   Kling   Shiller   Äg Ragnar Westergren Bro   D Martin Kysinger
Ihre   Klang   Schiller   Äg Ivar Bolin Bro   D Ivan Carlsson
Schillerstövaren Klang med ägare Bror Westergren Bro bedömdes som provets bästa hund.
Klang fick ihop 99 minuters drevtid. Synnerligen ärlig driver snabbt och håller god kontakt med drevdjuret. Exteriört har Klang ett högt omdöme med bra blod och anses som en god täckhund till passande tikar
2½ åriga hamiltontiken Klang med ägare Anders Schöön Bro. Klang bedömdes äga en synnerligen god drevförmåga med god fart. Drevtiden 126 minuter hade räckt till ett förstapris men Klangs löshet på tappt medförde en sänkning av prisvalören till ett andra pris
Medlemsmatrikel 1954
Andersson Martin   Visby   Andersson Seth   Klintehamn Björkegren Hilmer   Stenkyrka   Björkqvist Sigurd   Halla Björklund Harald   Gothem   Bolin Ivar   Bro Carlsson Ivar   Visby   Dahlbäck Adolf  Visby Ekström Stig   Lärbro   Grefberg Adolf   Lärbro Fridlund Karl   Etelhem   Gustav Haeskel Stockholm  Per-Olof Hegetorn   Barlingbo        Hellgren Eine   Visby           Holmqvist Ture   Visby Hultgren Harry   Visby Hoffman Sven   Hejde   Jansson Manfred   Gothem Jacobsson Botvid Etelhem Johansson Carl-Erik   Levide Johansson Edvin   Etelhem     Johansson Fritz   Linde Johansson Willy Hejde   Johnsson Gustav   Visby von Kock Hans   Follingbo   Kysinger Martin   Vall Larsson Sixten Mästerby   Lindeborg Elof   Visby Linderoth Karl-Martin   Visby   Liljefors Lindorm   Skyttorp Lindgren Sam   Sanda   Lindström Sven-Arne   Havdhem Melin Sven   Stånga   Nilsson Ernst   Stenkyrka Norrby Seth   Etelhem   Nygren Folke   Akebäck Olofsson Holger   Lokrume   Olsson Anders Hejnum Pettersson Axel   Visby   Pettersson Harald   Visby    Pettersson Kurt   Eskelhem   Pettersson Sven Lojsta Sahlsten Willy    Visby   Stenbom Efraim   Visby Söderström Albert   Visby   Scöön Anders Bro Thimgren Karl   Visby   Wahlgren Torsten   Visby Westergren Bror Sanda   Westergren Ragnar    Bro
Vesterlund Knut   Hellvi   Wiman Östen   Stenkumla
Wäss Arne   Sanda   Yttergren Hilmer   Hall
11 hundar startade på höstens jaktprov som genomfördes under 14 - 20/11
1.pris Ökl
Hamiltonstövaren Fiholms Brio 16883/51 äg Martin Kysinger Vall
Schillerstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bolin Bro
Hamiltonstövaren Klang 9613/51 äg Anders Scöön Bro
2.pris Ökl
Schillerstövaren Kling 3224/47 äg Ragnar Westergren Bro
Hamiltonstövaren Knutte äg Botvid Jacobsson Etelhem
Schillerstövaren Jäger 8507/52 Anders Olsson Hejum
3.pris Ökl
Hamiltonstövaren Stoja äg Sven Hoffman Hejde
Schillerstövaren Klang 6285/50 äg Hans von Kock Follingbo
Schillerstövaren Jack 10473/52 äg Willy Johansson Hejde
Schillerstövaren Thinners Stej 5786/50 äg Stig Ekström Lärbro
Icke prisvinnande hundar
Hamiltonstövaren Käddy 1191/ 48 Knut Westerlund (tiken hade valpat 5 veckor tidigare och fött upp sju valpar ändock fick hon ihop 38 minuters drev men gav efter upp och gick till husses bil)
Jaktprov 1955
Gotlands Stövarklubb genomförde 1955 år jaktprov 13/11 - 20/11 åtta hundar startade och 6 av dessa gick till pris.
1.   pris Ökl
Schillerstövaren Pila 16978/53 ägare Willy Johansson Hejde
2.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Stoja 16961/54 ägare Sven Hoffman Hejde
Scillerstövaren Klang 10474/52 ägare Ivar Bolin Bro
Schillerstövaren Dolly 16976/53 ägare Sixten Larsson Mästerby
3.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Tussi 4920/47 ägare Karl Thimgren Visby
Schillerstövaren Jäger 8507/52 ägare Anders Olsson Hejnum
Intet prisdrev
Hamiltonstövaren Klang 9613/51. Klang hade tre harar uppe med max 30 minuters drevtid
Hamiltonstövaren Knutte 16969/54. Knutte hade tre harar uppe med maximal 18 min drevtid
Utdrag ur av Svenska Stövarklubben fastställda jaktprovsbestämmelser
Villkor för deltagande:
Prov skall till tid och plats vara godkänt av Svenska Kennelklubben. För dess rätta genomförande
svarar arrangerande lokalklubb. Denna har att utse fullmäktig och funktionärer, som skall vara av SKK godkända för respektive uppdrag
Rätt att delta:
a)   registrerad eller registreringsberättigad (undantag vid prov för intyg om rådjursrenhet)
b)   minst 18 månader gammal
c)   jaktduglig, frisk med för hanhundar normalutvecklade testiklar, icke folkilsken
d)   anmäld till deltagande enligt föreskrift
e)   icke diskvalificerad vid tidigare kjaktprov mer än högst två gånger
Provvillebråd
a)   har- och rävprov
b)   rävprov på snö
c)   rådjursrenhetsprov
 
Provklasser
ÖPPEN KLASS ökl
ELITKLASS ekl rätt att delta har hund som erhållit 1. el 2. pr i ukl dels tilldelats 1. pris ökl
Gotlands Stövarklubb genomförde under 18/11 - 25/11 bruksprov för tionde gången. Elva hundar
kom till start, hela tio hundar gick till pris
1.   pris ökl
Hamstövaren Stoja 16961/54 äg Sven Hoffman Hejde D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bodin Bro D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Jack äg Hans Matsson Hejde D Karl Thimgren i Tingstäde
2.   pris ökl
Schstövaren Pila 16978/53 äg Villy Johansson Lärbro D Karl Thimgren i Ire
3.   pris ökl
Hamstövaren Sports Trojka 2970/54 äg OscarJohansson Dalhem D Ivan Carlsson I Othem
Hamstövaren Knutte 16960/54 äg Botvid Jacobsson Etelhem D Ivar Carlsson i Othem
Schstövaren Donna 7451/49 äg Arne Hellström Visby D Karl Thimgren i Tingstäde
Schstövaren Kerry 10477/52 äg Gösta Olsson Sylfaste D Martin Kysinger i Hejnum
Hamstövaren Boj 13261/56   äg Holger Olofsson Lokrume D Ivan Carlsson i Hangvar
Schstövaren Ritsa 16979/53 äg Hans Klingvall Kräklingbo D Karl Thimgren i Kräklingbo
0.   pris
Schstövaren Jäger 8507/52 äg Anders Olsson Hejnum D I Carlsson i Hangvar efter ett kort drev på hare tog Jäger upp räv, en räv som ganska snart gick ur hörhåll för domaren.
Jaktprovet inbringade 296 kronor i anm- och startavgifter
Kostnaderna uppgick till:
Domarearvoden   270,00
Annonser     49,50
Tillstånd Lst       4,00
Inköp av plaketter     56,00
 Summa kronor      379,50  
Jaktprov 1956
Gotlands Stövarklubb genomförde under 18/11 - 25/11 bruksprov för tionde gången.
 Elva hundar kom till start, hela tio hundar gick till pris
1.   pris ökl
Hamstövaren Stoja 16961/54 äg Sven Hoffman Hejde D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bodin Bro D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Jack äg Hans Matsson Hejde D Karl Thimgren i Tingstäde
2.   pris ökl
Schstövaren Pila 16978/53 äg Villy Johansson Lärbro D Karl Thimgren i Ire
3.   pris ökl
Hamstövaren Sports Trojka 2970/54 äg OscarJohansson Dalhem D Ivan Carlsson I Othem
Hamstövaren Knutte 16960/54 äg Botvid Jacobsson Etelhem D Ivar Carlsson i Othem
Schstövaren Donna 7451/49 äg Arne Hellström Visby D Karl Thimgren i Tingstäde
Schstövaren Kerry 10477/52 äg Gösta Olsson Sylfaste D Martin Kysinger i Hejnum
Hamstövaren Boj 13261/56   äg Holger Olofsson Lokrume D Ivan Carlsson i Hangvar
Schstövaren Ritsa 16979/53 äg Hans Klingvall Kräklingbo D Karl Thimgren i Kräklingbo
0.   pris
Schstövaren Jäger 8507/52 äg Anders Olsson Hejnum D I Carlsson i Hangvar efter ett kort drev på hare tog Jäger upp räv, en räv som ganska snart gick ur hörhåll för domaren
Jaktprovet inbringade 296 kronor i anm- och startavgifter
Kostnaderna uppgick till:
Domarearvoden 270,00
Annonser49,50
Tillstånd Lst 4,00
Inköp av plaketter 56,00
 Summa kronor 379,50  
Den för Undertecknade revisorer, utsedda att granska Gotlands Stövarklubbs räkenskaper för år 1947, få härmed avge nedanstående revisionsberättelse:
Inkomster
Medlemsavgifter för 62 medlemmar kr 310:-
Ständig medlemsavgift   kr 50:-
Anmälnings och startavgifter kr  300:-
Övriga intäkter kr 3,75
Summa kronor 663,75
Utgifter
Jaktprovet   kr  388,85
Diverse utgifter kr  267,55
Behållning till 1948 kr 7,85
Summa kronor 663,75
Då inkomster och utgifter äro behörigen verifierade och ingen anmärkning förefinnes få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.örsta jaktprovet
Det första jaktprovet för stövare på Gotland avhölls 13. - 15. november 1947. Antalet startande hundar fick begränsas främst med hänsyn till brist på tillgängliga domare.
Startande blev 8 hundar i avelsklass samt 3 i unghundsklass, startavgiften var 15 kronor.
13 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Hilmer Björkegren
Tenni hamiltonstövare avelsklass äg H Hultgren Visby
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Martin Kysinger
Teja hamiltonstövare unghundsklass äg E Fock Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domarasp A Pettersson
Bess schillerstövare avelsklass äg Aron Larsson Källunge
Lojsta   Domare Karl-Martin Linderoth, domarasp Seth Norrby
Saj schillerstövare unghundsklass äg A Lindström Havdhem
14 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Hilmer Björkegren
Strida schillerstövare avelsklass äg E Björkqvist  Norrlanda
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Aron Larsson
Storm hamiltonstövare avelsklass äg H Hultgren Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domaraspirant E Fock
Jäger hamiltonstövare avelsklass äg O Stengård Linde
Lojsta   Domare Karl-Martin Linderoth, domarasp Martin Kysinger
Bonso hamiltonstövare avelsklass äg B Jakobsson Hemse
15 nov
Hejnum   Domare Lindorm Liljefors, domarasp Martin Kysinger
Karo av Västbo schillerstövare avelsklass äg Hilmer Björkegren Stenkyrka
Hangvar   Domare Per Högfeldt, domarasp Aron Larsson
Chansa schillerstövare unghundsklass äg Karl-Martin Linderoth Visby
Follingbo   Domare Karl Thimgren, domarasp E Fock
Pricken hamiltonstövare avelsklass äg I Larsson Hemse
Första dagen föll ett lätt regn, andra dagen bestods man med en snålblåst, men tredje dagen kom en köldknäpp som gjorde marken frostangripen. Provmarkerna hade valts med omsorg för att så långt som möjligt slippa den stora plågan vid den här tiden, vildkaninen
Karo av Västbo (helbror till den berömde Tippo av Västbo) lyckades bäst och erövrade ett första pris. Strida erövrade ett andra pris, vilket även Tenni erövrade. Bess och Pricken erövrade vardera ett tredjepris.  Karo och Strida belönades med HP.
Jaktprov 1948
Jaktprov, eller bruksprov som det benämndes, kom att anordnas 12. - 14. november och omfattade ungdomsklass och öppen klass. Lokaler var Hangvar, Hejde och Tofta. Domare var Karl-Martin Linderoth, Karl Thimgren, Hilmer Björkegren samt Aron Larsson. Domaraspiranter var Martin Kysinger och Elof Lindeborg
Fullmäktige Karl Thimgren.
Under dessa provdagar startade sammanlagt tio hundar, varvid fem togo pris, fyra andrapris samt ett tredjepris.
Aspirantberättelse.
Vid prov med schillern Jägmästargårdens Chansa startande den 13/11 1948 ägare Karl-Martin Linderoth Visby. Tiken tävlar i öppen klass.
På morgonen var det två minusgrader, lugnt och några centimeter nysnö. Fram på dagen blev det något mildare. Drevföret bedömdes till gott dock kunde de frusna vätarna med vatten på ytan bereda lite svårigheter.
Chansa släpptes 0740 invid en större myr det var gott om harspår. Tiken tog omeldebart under väckning an en efter spåret att döma nyligen sprungen hare och började kl 0750 driva i skogen några hundra meter från myren. Haren var av årets kullar och gick i lagom stora bukter. Undertecknad följde hela tiden med drevet och kunde konstatera att tiken var spårnoga och fullt ut ärlig. Drevfarten var inte så stor och då tiken skallade hela tiden (även då hon var långt efter) höll sig haren ganska långt före och hann göra en hel del konster vilka dock tiken envist klarade ut. Kl 0805 passerade haren mig med tiken någon minut efter. Så fortgick det något hackiga drevet till kl 0855 då det blev ett längre tappt vid kanten av den förut omtalade myren. Haren hade tydligen varit ute och tassat på isen. Tiken arbetade tyst på tappten sånär som ett enda hugg. Efter 20 min kom hon på slaget igen men låg då  (enligt åskådarens uppfattning) lika lång tid efter. Haren hade tydligen satt sig några hundratal meter längre fram. Denna tappt arbetade tiken på till kl 0935 då hon några hundratal meter från tapptplatsen ånyo reste en hare. Denna hare var av något större art än den tidigare haren. Det nya drevet gick med hög fart rakt ut och inom 8 minuter utom hörhåll. Det visade sig sedan då ägaren och jag följde drevlöpan att drevet gått 4 - 5 km rätt ut till några små vätar där fick jag ånyo kontakt med tiken som fortfarande drev om än med vissa svårigheter på de vattenbelagda isvätarna. Tiken kopplades på domarens order enär en ny hund skulle provas med start kl 1200.
Helhetsomdöme: Tiken är spårdrivare av det noggrannaste slaget. Hon arbetade fullt ärligt och mycket envist. Farten kunde önskas något bättre. Särskilt under den första tiden hade hon väl dålig kontakt med sin hare. En bidragande orsak därtill var att hon skallade även när hon låg långt efter. Jag får föreslå för sin prestation tillerkännes ett 2. pris.
Kysings i Vall 13/11 1948
Martin Kysinger
Jaktprov 1949
Gotlands Stövarklubb hade nu sex domare disponibla. Jaktprovet beslöts till veckan 23. - 27 november.
 Fullmäktige Elof Lindeborg. Till domare under provveckan utsågs Karl-Martin Linderoth, Karl Thimgren,
Hilmer Björkegren samt Martin Kysinger. Startavgiften beslöts till 25:-
23/11
Hejnum Tussi Ökl äg Karl Thimgren. Domare H Björkegren asp E Nilsson Stenkyrka
Bäcks Tonny Akl äg H Hultgren. Domare M Kysinger asp I Carlsson Visby
24/11
Hejnum Mitzi Akl äg H Franzén. H Björkegren asp E Nilsson
Etelhem Tuveskogens Pila Ökl äg C Pettersson. D K Thimgren asp H Hultgren Visby
Lojsta Bonso Akl äg Botvid Jakobsson. D K-M Linderoth asp Folke Nygren Akebäck
25/11
Bäcks Spanja Akl äg Botvid Jakobsson. D K Thimgren asp H Hultgren
26/11
Hejnum Pila Ukl äg Wahlberg Strömsholm. D H Björkegren asp E Nilsson
Etelhem Fiholms Brio Ökl äg M Kysinger. D Aron Larsson asp H Hultgren
Lojsta Pang af Torsburg Ökl äg Arne Wäss. D K-M Linderoth asp Seth Norrby Hemse
27/11
Lojsta Trick Ukl äg J Heidenberg Kappelshamn. D K-M Linderoth asp Seth Norrby
Tonny Hamilton 1. pris Avelsklass SKK Hederspris äg Harry Hultgren Visby
Bonso Hamilton 2. pris Avelsklass Stövarvänners extrapris äg Botvid Jakobsson Hemse
Mitzi Schiller 2.pris Avelsklass äg Henry Franzén Lärbro
Spanja Hamilton 3.pris Avelsklass äg Botvid Jakobsson Hemse
Karo av Västbo Schiller 3.pris Avelsklass äg Hilmer Björkegren Stenkyrka
Tussi Hamilton 3.pris Ökl äg Karl Thimgren Visby
Fiholms Brio Blandras 3.pris Ökl äg Martin Kysinger Vall
Pila Schiller 2.pris Ungdomsklass. Stövarvänners extrapris äg G Wahlberg Strömsholm.   
Stövarprovet på Gotland hösten 1949
Provet gynnades av i det närmaste idealiskt väder : milt, lagom fuktigt och ej allt för hård vind. Provet gick av stapeln 23-27 november i Hangvar, Tingstäde, Hejde och Etelhem på marker som med något undantag var välbesatta med harar och därtill ganska snälla jaktprovsjössar. Så blev också resultatet synnerligt gott :  av nio startande hundar blev inte mindre än åtta prisbelönta, d.v.s. presterade en effektiv drevtid ( tappter över 5 min. borträknade ) på minst 45 minuter. Vildkaninerna, som annars bruka störa stövardreven här på ön och vid tappterna narra hundarna på avvägar, lyste nästan helt med sin frånvaro. På hela provet förekom endast ett kanindrev men så hade givetvis också kaninfattiga marker utvalts.
Bästa prestation utfördes av Grosshandlare H Hultgrens hamiltontik Tonny som även på tidigare prov visat sig vara en synnerligen rutinerad och drevsäker tik som denna gång trots dålig kondition ( alldeles för fet ) höll sin hare med god kontakt över två timmar. Då Tonny därtill presterade ett gott upptagningsarbete, hade ett väl hörbart skall och i övrigt presterade ett gott arbete tilldelades hon 1. pris i avelsklass, en utmärkelse som här på Gotland tidigare endast erövrats av en hund : Lantbrukare H Björkegrens schiller Karo av Västbo. Tonny ( eller snarare hennes husse ) fick mottaga SKK lokalstyrelses hederspris  
2. pris i avelsklass tillerkändes hamiltonstövaren Bonso ägare Botvid Jakobsson Hemse och schillertiken Mitzi ägare Henry Franzén Lärbro. Av dessa två hundar bedömdes Bonso som den bättre. Bonso presterade stundtals ett glänsande drev och höll sin hare på benen i tre timmar innan den sköts. Tyvärr visade sig Bonso vid flera tillfällen alltför slösaktig med skallet varför man av hans skallgivning inte alltid kunde avgöra om haren var uppe eller inte. Bonso fick därför trots sin långa drevtid nöja sig med ett andrapris. Bonso tilldelades stövarvännernas extrapris. Mitzi hade som tyvärr rätt många av våra schillrar väl låg drevfart, men fick sitt          2. pris tack vare ärlighet och relativt lång drevtid.
Hamiltontikarna Tussi med ägare Karl Thimgren Visby och Spanja med ägare Botvid Jakobsson Hemse, erövrade tillsammans med blandrasstövaren Fiholms Brio ägare Martin Kysinger Vall 3. pris i öppen klass.
I ungdomsklass ( max 2 ½ år ) startade en utomordentligt trevlig schillertik Pila ägare G Wahlberg Strömsholm. Denna lilla tik i fickformat överraskade med ett synnerligen snabbt och klämmigt drev med ett därtill vackert skall. Filas drevtid var 53 minuter varför hon fick nöja sig med ett andrapris och tilldelades Stövarvännernas extrapris.
Jaktprovet 1950 - tur med vädret
Efter en ruskig och för jägaren ofta bedrövlig höst, kom det gynnsamma vädret under det årliga jaktprovet som en angenäm överraskning. Inte nog med att det var nästan dagslånga uppehåll i regnet i början av veckan. Den sista provdagen bjöd t.o.m på lite nyfallen lättdriven spårsnö.
Den 19. nov medförde dock stormen att planerade prov fick inställas.
Till råga på allt så höll sig höststormarna fullständigt borta och dreven hördes vida omkring på de vindstilla provmarkerna i Othem, Tingstäde och Lojsta. Femton hundar var anmälda till provet som genomfördes 19. - 25. november. Sex av dessa
Genomförde prisvärda drev. Stövarklubben hade hoppats på fler deltagande gotlandsstövare, uppfattningen var att detta var sista chansen att på prov visa sin jaktduglighet och därmed vinna godkännande som ras. Tre gotlandsstövare deltog men ingen gick till pris.
     
Schillertiken Klinga med ägare Willy Johansson Hejde tilldelades ett 1. pris. Denna tik visade ett mycket jämt och flytande drev med ett vackert skall och genomförde ett två timmars drev utan noterbara tappter. Just då tiken hade klarat stipulerad drevtid och skulle kallas in, då fann "jössen" för gott att ta sin "Mats ur skolan" och gjorde en långkörare utom hörhåll.
Schillertiken Pila med ägare Hilmer Yttergren Hall genomförde ett mycket prisvärt drev och tilldelades ett andrapris. Ett andrapris togs även av Hamiltonstövaren Hipp II med ägare             T Mutas Hellvi. Hipp II hade "oturen" att ta sin hare efter 90 minuters drev.
Tredjepris erövrades av Hamiltonstövarna Pang med ägare Arne Wäss Sanda, Fiholms Brio med ägare Martin Kysinger Vall samt Jack med ägare Holger Olofsson Lokrume.
I övrigt:
Medlemsavgiften fastställdes till 5:- för år 1950, efter val av styrelse så fick den följande utseende:
Elof Lindborg Visby ordförande
Karl Thimgren Visby vice ordförande
Karl-Martin Linderoth Visby sekreterare/kassör
Martin Kysinger Vall ledamot
Ivar Carlsson Visby ledamot
Samuel Björkqvist Halla suppleant
Jaktprovet 1951
Då under sista novemberveckan när stormarna piskade havet som värst runt Gotlands kuster - och då stormen stundom ökade till ren orkan - då hade Gotlands Stövarklubb valt att genomföra årets bruksprov.
Turligt nog så hade veckan innan givit en del regn, varför veckan åtminstone inledningsvis markerna var tillräckligt fuktiga. Stormen gjorde givetvis att det var svårt att följa dreven och när mot slutet av veckan markytan blivit fullständigt torrblåst blevo även vittringsförhållanderna synnerligen besvärliga. Provet gick till stor del på hedmarker med kala kalkhällar, vilka under de sista provdagarna svåra vittringsförhållanden blevo stötestenar för många hundar.Trots detta så gav provet ett glädjande gott resultat. Av sjutton startande hundar i avels- och öppen klass inte mindre än två st förstapris, tre andrapris, samt fyra tredjepris.
25/11
File Haidar   Örnforsens Bonso   Ham   Akl   Äg Botvid Jakobsson Hemse   D K-M Linderoth
1.pris a-klass
Othem Käddi Ham Ökl   Äg Stig Ekström Tingstäde   D I Carlsson
Lojsta   Jack   Blras   Ökl   Äg Thomas Jakobsson Hemse   D M Kysinger
Hejnum   Tinners   Sch   Akl   Äg Knut Westerlund Hellvi   D K Thimgren
26/11
Hejnum   Grej   Ham   Akl   Äg Folke Nygren Akebäck   D K-M Linderoth
2.pris a-klass
Häftings   Jorm   Blras   Ökl   Äg Seth Andersson Klinte   D I Carlsson
3.pris ö-klass
Gräne   Ripp II   Ham   Ökl   Grossh Haeskel Stockholm   D H Björkegren
2.pris ö-klass
File Haidar   J-gårdens Chans   Sch   Ökl   Äg Stig Ekström Tingstäde   D T Wahlberg
27/11
Lojsta   Wäcka   Blras   Ökl   Äg S Pettersson Lojsta   D K-M Linderoth
Othem   Pila   Sch   Akl   Äg Kn G Wahlberg Strömsh.   D I Carlsson
3.pris a-klass
Gräne   Laddi   Blras   Ökl   Äg Torsten Wahlgren Visby   D H Björkegren
Hejnum      Sch   Ökl   Willy Johansson Hejde   D M Kysinger
3.pris ö-klass
28/11
File Haidar   Kling   Sch   Ökl   Ragnar Westergren Bro   D K-M Linderoth
2.pris ö-klass
Othem   Jörn   Blras   Ökl   Martin Kysinger Vall   D I Carlsson
29/11
Lojsta   Leo   Blras   Ökl   Göte Högberg Stockholm   D K-M Linderoth
Othem   Vals   Blras   Ökl   Folke Wahlgren Viklau   D I Carlsson
3.pris ö-klass
Hejnum   Fiholms Brio   Ham   Akl   Martin Kysinger Vall   D T Wahlgren
1. pris a-klass   
Hamiltonhundarna Örnforsens Bonso ägare Botfrid Jakobsson och Fiholms Brio med ägare Martin Kysinger erövrade de båda 1. prisen, Båda ärliga och snabba hundar. Den kontrollerade drevtiden översteg två timmar för båda hundarna, i verkligheten var drevtiden betydligt mycket längre. I fråga om skallet var Bonso den avgjort bästa.                                                                 
Bonso erhöll Stövarklubbens hederspris
Andrapris erövrades av Grej med äg Folke Nygren, och Ripp II med äg grossh Haeskel.
Jaktprov 1952
Gotlands Stövarklubb avhöll sitt årliga jaktprov 24/11 - - 30/11. Av 14 startande hundar erövrade 7 pris.
1.   pris Ökl
Schillerstövaren Klinga ägare Willy Johansson Hejde, erhöll Gotlands Stövarklubbs pris bestående av en st skytteväska
2.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Hipp II ägare grosshandlare G Haeskel Stockholm erhöll SKK extrapris
Schillerstövaren Pila ägare Hilmer Yttergren Hall erhöll Gotl Stövarklubbs extrapris
Blandrasstövaren Stella ägare Teodor Muthas Hellvi erhöll Axel Petterssons hpr
3.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Pang ägare Arne Wäss Sanda erhöll en metallpokal
Hamiltonstövaren Fiholms Brio ägare Martin Kysinger Vall erhöll en kniv
Hamiltonstövaren Jack ägare Holger Olofsson Lokrume erhöll en bok
Icke prisvinnande hundar
Hamiltonstövaren Käddi för kort drevtid
Schillerstövaren Tinners Stej gick ur hörhåll med räv, återfanns inte förrän efter provslut
Blandrasstövarna Sappo och Klinga för korta drevtider
Jaktprov 1953
Endast sex hundar var anmälda till årets jaktprov som genomfördes 8/11 - 11/11, resultatet får anses som något klent då endast två hundar gick till pris ( båda vardera ett andra pris )
8/11
Hejnum   Klang   Ham   Äg Anders Schöön Bro   D Karl Thimgren
Lojsta   Tjäck   Dunker   Äg Bror Westergren Sanda   D L-M Linderoth
9/11
Hejnum   Jack   Schiller   Äg Willy Johansson Hejde   D Martin Kysinger
Ihre   Jack   Ham   Äg Holger Olofsson Lokrume   D Ivan Carlsson
11/11
Hejnum   Kling   Shiller   Äg Ragnar Westergren Bro   D Martin Kysinger
Ihre   Klang   Schiller   Äg Ivar Bolin Bro   D Ivan Carlsson
Schillerstövaren Klang med ägare Bror Westergren Bro bedömdes som provets bästa hund.
Klang fick ihop 99 minuters drevtid. Synnerligen ärlig driver snabbt och håller god kontakt med drevdjuret. Exteriört har Klang ett högt omdöme med bra blod och anses som en god täckhund till passande tikar
2½ åriga hamiltontiken Klang med ägare Anders Schöön Bro. Klang bedömdes äga en synnerligen god drevförmåga med god fart. Drevtiden 126 minuter hade räckt till ett förstapris men Klangs löshet på tappt medförde en sänkning av prisvalören till ett andra pris
Medlemsmatrikel 1954
Andersson Martin   Visby   Andersson Seth   Klintehamn Björkegren Hilmer   Stenkyrka   Björkqvist Sigurd   Halla Björklund Harald   Gothem   Bolin Ivar   Bro Carlsson Ivar   Visby   Dahlbäck Adolf  Visby Ekström Stig   Lärbro   Grefberg Adolf   Lärbro Fridlund Karl   Etelhem   Gustav Haeskel Stockholm  Per-Olof Hegetorn   Barlingbo        Hellgren Eine   Visby           Holmqvist Ture   Visby Hultgren Harry   Visby Hoffman Sven   Hejde   Jansson Manfred   Gothem Jacobsson Botvid Etelhem Johansson Carl-Erik   Levide Johansson Edvin   Etelhem     Johansson Fritz   Linde Johansson Willy Hejde   Johnsson Gustav   Visby von Kock Hans   Follingbo   Kysinger Martin   Vall Larsson Sixten Mästerby   Lindeborg Elof   Visby Linderoth Karl-Martin   Visby   Liljefors Lindorm   Skyttorp Lindgren Sam   Sanda   Lindström Sven-Arne   Havdhem Melin Sven   Stånga   Nilsson Ernst   Stenkyrka Norrby Seth   Etelhem   Nygren Folke   Akebäck Olofsson Holger   Lokrume   Olsson Anders Hejnum Pettersson Axel   Visby   Pettersson Harald   Visby    Pettersson Kurt   Eskelhem   Pettersson Sven Lojsta Sahlsten Willy    Visby   Stenbom Efraim   Visby Söderström Albert   Visby   Scöön Anders Bro Thimgren Karl   Visby   Wahlgren Torsten   Visby Westergren Bror Sanda   Westergren Ragnar    Bro
Vesterlund Knut   Hellvi   Wiman Östen   Stenkumla
Wäss Arne   Sanda   Yttergren Hilmer   Hall
11 hundar startade på höstens jaktprov som genomfördes under 14 - 20/11
1.pris Ökl
Hamiltonstövaren Fiholms Brio 16883/51 äg Martin Kysinger Vall
Schillerstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bolin Bro
Hamiltonstövaren Klang 9613/51 äg Anders Scöön Bro
2.pris Ökl
Schillerstövaren Kling 3224/47 äg Ragnar Westergren Bro
Hamiltonstövaren Knutte äg Botvid Jacobsson Etelhem
Schillerstövaren Jäger 8507/52 Anders Olsson Hejum
3.pris Ökl
Hamiltonstövaren Stoja äg Sven Hoffman Hejde
Schillerstövaren Klang 6285/50 äg Hans von Kock Follingbo
Schillerstövaren Jack 10473/52 äg Willy Johansson Hejde
Schillerstövaren Thinners Stej 5786/50 äg Stig Ekström Lärbro
Icke prisvinnande hundar
Hamiltonstövaren Käddy 1191/ 48 Knut Westerlund (tiken hade valpat 5 veckor tidigare och fött upp sju valpar ändock fick hon ihop 38 minuters drev men gav efter upp och gick till husses bil)
Jaktprov 1955
Gotlands Stövarklubb genomförde 1955 år jaktprov 13/11 - 20/11 åtta hundar startade och 6 av dessa gick till pris.
1.   pris Ökl
Schillerstövaren Pila 16978/53 ägare Willy Johansson Hejde
2.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Stoja 16961/54 ägare Sven Hoffman Hejde
Scillerstövaren Klang 10474/52 ägare Ivar Bolin Bro
Schillerstövaren Dolly 16976/53 ägare Sixten Larsson Mästerby
3.   pris Ökl
Hamiltonstövaren Tussi 4920/47 ägare Karl Thimgren Visby
Schillerstövaren Jäger 8507/52 ägare Anders Olsson Hejnum
Intet prisdrev
Hamiltonstövaren Klang 9613/51. Klang hade tre harar uppe med max 30 minuters drevtid
Hamiltonstövaren Knutte 16969/54. Knutte hade tre harar uppe med maximal 18 min drevtid
Utdrag ur av Svenska Stövarklubben fastställda jaktprovsbestämmelser
Villkor för deltagande:
Prov skall till tid och plats vara godkänt av Svenska Kennelklubben. För dess rätta genomförande
svarar arrangerande lokalklubb. Denna har att utse fullmäktig och funktionärer, som skall vara av SKK godkända för respektive uppdrag
Rätt att delta:
a)   registrerad eller registreringsberättigad (undantag vid prov för intyg om rådjursrenhet)
b)   minst 18 månader gammal
c)   jaktduglig, frisk med för hanhundar normalutvecklade testiklar, icke folkilsken
d)   anmäld till deltagande enligt föreskrift
e)   icke diskvalificerad vid tidigare kjaktprov mer än högst två gånger
Provvillebråd
a)   har- och rävprov
b)   rävprov på snö
c)   rådjursrenhetsprov
 
Provklasser
ÖPPEN KLASS ökl
ELITKLASS ekl rätt att delta har hund som erhållit 1. el 2. pr i ukl dels tilldelats 1. pris ökl
Gotlands Stövarklubb genomförde under 18/11 - 25/11 bruksprov för tionde gången. Elva hundar
kom till start, hela tio hundar gick till pris
1.   pris ökl
Hamstövaren Stoja 16961/54 äg Sven Hoffman Hejde D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bodin Bro D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Jack äg Hans Matsson Hejde D Karl Thimgren i Tingstäde
2.   pris ökl
Schstövaren Pila 16978/53 äg Villy Johansson Lärbro D Karl Thimgren i Ire
3.   pris ökl
Hamstövaren Sports Trojka 2970/54 äg OscarJohansson Dalhem D Ivan Carlsson I Othem
Hamstövaren Knutte 16960/54 äg Botvid Jacobsson Etelhem D Ivar Carlsson i Othem
Schstövaren Donna 7451/49 äg Arne Hellström Visby D Karl Thimgren i Tingstäde
Schstövaren Kerry 10477/52 äg Gösta Olsson Sylfaste D Martin Kysinger i Hejnum
Hamstövaren Boj 13261/56   äg Holger Olofsson Lokrume D Ivan Carlsson i Hangvar
Schstövaren Ritsa 16979/53 äg Hans Klingvall Kräklingbo D Karl Thimgren i Kräklingbo
0.   pris
Schstövaren Jäger 8507/52 äg Anders Olsson Hejnum D I Carlsson i Hangvar efter ett kort drev på hare tog Jäger upp räv, en räv som ganska snart gick ur hörhåll för domaren.
Jaktprovet inbringade 296 kronor i anm- och startavgifter
Kostnaderna uppgick till:
Domarearvoden   270,00
Annonser     49,50
Tillstånd Lst       4,00
Inköp av plaketter     56,00
 Summa kronor      379,50  
Jaktprov 1956
Gotlands Stövarklubb genomförde under 18/11 - 25/11 bruksprov för tionde gången.
 Elva hundar kom till start, hela tio hundar gick till pris
1.   pris ökl
Hamstövaren Stoja 16961/54 äg Sven Hoffman Hejde D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Klang 10474/52 äg Ivar Bodin Bro D M Kysinger i Hejnum
Schstövaren Jack äg Hans Matsson Hejde D Karl Thimgren i Tingstäde
2.   pris ökl
Schstövaren Pila 16978/53 äg Villy Johansson Lärbro D Karl Thimgren i Ire
3.   pris ökl
Hamstövaren Sports Trojka 2970/54 äg OscarJohansson Dalhem D Ivan Carlsson I Othem
Hamstövaren Knutte 16960/54 äg Botvid Jacobsson Etelhem D Ivar Carlsson i Othem
Schstövaren Donna 7451/49 äg Arne Hellström Visby D Karl Thimgren i Tingstäde
Schstövaren Kerry 10477/52 äg Gösta Olsson Sylfaste D Martin Kysinger i Hejnum
Hamstövaren Boj 13261/56   äg Holger Olofsson Lokrume D Ivan Carlsson i Hangvar
Schstövaren Ritsa 16979/53 äg Hans Klingvall Kräklingbo D Karl Thimgren i Kräklingbo
0.   pris
Schstövaren Jäger 8507/52 äg Anders Olsson Hejnum D I Carlsson i Hangvar efter ett kort drev på hare tog Jäger upp räv, en räv som ganska snart gick ur hörhåll för domaren
Jaktprovet inbringade 296 kronor i anm- och startavgifter
Kostnaderna uppgick till:
Domarearvoden 270,00
Annonser49,50
Tillstånd Lst 4,00
Inköp av plaketter 56,00
 Summa kronor 379,50  
Den för Undertecknade revisorer, utsedda att granska Gotlands Stövarklubbs räkenskaper för år 1947, få härmed avge nedanstående revisionsberättelse:
Inkomster
Medlemsavgifter för 62 medlemmar kr 310:-
Ständig medlemsavgift   kr 50:-
Anmälnings och startavgifter kr  300:-
Övriga intäkter kr 3,75
Summa kronor 663,75
Utgifter
Jaktprovet   kr  388,85
Diverse utgifter kr  267,55
Behållning till 1948 kr 7,85
Summa kronor 663,75
Då inkomster och utgifter äro behörigen verifierade och ingen anmärkning förefinnes få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.

Kapten Karl-Martin Linderoth A 7, var den som tillsammans med förbandskollegan Karl Thimgren tog initiativ till bildandet av Gotlands Stövarklubb. Vid mötet den andra mars valdes K-M Linderoth till klubbens första kassör/sekreterare en post som han innehade tom 1956 då han flyttade till Stockholm. Linderoth var även en flitig jaktprovsdomare

Major Elof Lindeborg var verksam vid I 18 valdes till Gotlands Stövarklubbs första ordförande vid bildandet av klubben den andra mars 1947, en post som han innehade tom år 1955. Lindeborg utbildade sig till jaktprovsdomare och var flitigt verksam vid klubbens provvecka, under främst femtiotalet. Lindeborg fungerade ofta som fullmäktig vid klubbens domarkollegium. Lindeborg blev Gotland Skarpskytte och Jägaregilles första Länsjaktvårdare