Aktuella domare säsongen 2023-2024

Eneqvist, David Träkumla Anglarve 180, 621 94 Visby  070-277 23 05

Funk, Morgan, Rone Autsarve 524, 64237 Hemse. 070-265 21 88

Riddargard, Anders Hejnum, 624 38 Tingstäde 320 07 / 070-492 18 35

Hansson, Johan Alskog Mallgårds 663, 62364 Ljugarn. 070-373 78 45

Hederstedt, Christer Lye Bjärges 180, 623 61 Stånga 48 27 28 / 070-566 34 17

Holmqvist, Erik Sanda Norrgårde, 623 79 Klintehamn 24 21 77/070-309 34 89

Jakobsson, Håkan Alskog Utalskog 728 623 64 Ljugarn0  70-882 11 67

Johansson, Andreas Viklau, 622 38 Romakloster 070-965 31 05

Malmqvist, Roger Haga Gothem, 620 31 Slite344 67 / 070-633 02 25

Pettersson, Jörgen Rone Ronehamnsvägen 13, 62347 Hemse. 070-672 68 53.

Åkerblom, Björn, Stenkumla Larsarve 195, 62195 Visby. 070-875 91 78

Sören Buskas, Eskelhem Valde 228, 073-964 95 82

Stefan Hellström, Halla 070-565 50 35

Hellman Leif, Sanda dömer bara RR prov. 070-586 70 91.

 

Här kan ni uppdatera era uppgifter i domarregistret