Årsberättelse 2019

Ordförande:Tore Timgren, Västerhejde 
Vice ordförande:Andreas Johansson, Viklau 
Sekreterare:Olle Råström, Visby 
Kassör:Anders Lekander, Visby 
Övriga ledamöter:
Sören Buskas, Eskelhem 
Christer Hederstedt, Lye 
Erik Holmqvist, Sanda
Suppleanter:
Jörgen Pettersson, Rone 
Emme Lindström, Katthammarsvik 
 David Eneqvist, Träkumla   
 
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden, mars, maj, oktober, och december. Styrelsen har också närvarat på fyra kollegium sammanträden.
Medlemsantalet 
Ser vi mot fjolåret har medlemsantalet minskat något.
Familjeträff 
Vi hade vår familjeträff vid Lojsta Slott på mellersta Gotland i början på augusti och träffen var inte så välbesökt. Vi gick tipspromenad och sedan lite grillning.
Ringträning 
Gotlands Stövarklubb anordnade ringträning med våra hundar inför utställningen i maj. Bertil Johansson höll i utbildningen. Träffarna var välbesökta med ett tiotal hundar vid varje tillfälle.
Hemsidan 
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger.
Domare
Under 2019 har vi utbildat fem nya domare och av dem har fyra fått behörighet att döma stövare.
Lydnadskurs 
Glädjande fick vi ihop ett antal hundar så att lydnadskursen kunde genomföras. Emme Lindström höll i utbildningen.
Jakt prov
 -  Elit klass - 10 prov genomfördes denna säsong. 
-  Öppen klass - 8 prov genomfördes med Km o Dm uttagning 
-  Räv öppenklass - 6 prov genomfördes. 
-  RR-prov 4 prov godkända.
-  Räv prov Ek - 4 prov genomfördes denna säsong. 
-  Unghundsklassen Räv- 2 prov genomförda.
Information 
Vi har gjort ett utskick till medlemmarna i samband med årsmötet. Som alltid finns det aktuell information på vår hemsida.
Bevakning utställningen i augusti 
Gotlands Stövarklubb var med att bevaka SKK utställningen som genomfördes under augusti.
KM-tävling 
Genomfördes under februari månad. Det var två hundar anmälda till start, segrade gjorde Krokbuans Elsa, ägare Leif Yttergren Almunge.
Stövarjaktens Dag 
Genomfördes ej på grund av dåligt intresse tidigare år. 
Jaktstig 
Ingen jaktstig genomfördes på grund av personalbrist. 
DM vår egen uttagning 
Erik Jonsson med Pavikens Vilda representerade Gotland vid årets DM som genomfördes på Gotland, kom på en sjätteplats.
DM Distrikt 4 
I år stod Gotland som värd för DM distrikt 4. Vårt stora problem är att få ihop tio domare, nu löstes det med att vi fick låna in domare från andra klubbar. Det gjord då att kostnaderna skenade iväg och vi gjorde ett betydande underskott på detta arrangemang.
SM för räv
På grund av dåligt väder flyttade Norrbottens Stövarklubb SM till Småland. Deltog gjorde Kurrelia Tekla med Mattias Larsson. De kom på en sjätteplats totalt
Utbyte med Småland
Vi har arbetat med detta projekt men på grund av tidsbrist gick det inte att genomföra.
Gotlandsräven
 Vi arbetar vidare med detta och vår förhoppning är att kunna genomföra detta kommande år.