Svenska kennelklubbens championatsbestämmelser för samtliga raser tillhörande Svenska stövarklubben.
 
SEJCH Svenskt jaktchampionat.
Ett 1: pris elitklass på drevprov samt lägst 2: pris i öppen klass drevprov erövrat på barmark.2: priset på barmark kan erövras endera dagen på elitprov oavsett priset i elitklass. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
 
SEJ räv CH Svenskt jaktchampionat räv.
Ett 1:a pris i elitklass på särskilt rävprov . Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
 
SEUCH Svenskt utsällningschampionat.
Tre certifikatkvalitetspriser ( Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat vid officiell utställning inom svenska stövarklubben. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska hu utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Ett 1: pris elitklass på drevprov samt lägst 2: pris i öppen klass drevprov erövrat på barmark.2: priset på barmark kan erövras endera dagen på elitprov oavsett priset i elitklass.
 
SEUräv CH Svenskt utsällningschampionat räv.
Tilldelas hund som erhållit samtliga championatgrundande provmeriter på räv.
För samtliga championat gäller att hundägaren måste ansöka hos Svenska kennelklubben för att få championatet registrerat. Blankett för detta finns på kennelklubbens hemsida