Den 10.e december genomförde Gutebygdens Hellvi sitt första jaktprov, i ungdomsklassen.
Domare var Gunnar Ericsson och vägvisare var Jhonny Johansson, då provet inte genomfördes på hemmamark, utan i Gothem.
Provet resulterade i ett 1.a pris och med 57 egenskapspoäng. Hundägare Erik Jonsson. Uppfödare Tore Timgren.

Välkommen till Gotlands Stövarklubb.

Provmedlemskap för valpköpare
Svenska Stövarklubben inför från 2020-06-01 fritt medlemskap i sex månader för nya stövar(j)ägare. Kategorin nya ägare av stövare är en viktig skara att få med i klubbverksamheten. Klubben har under en längre tid tappat i registreringar av valpar och där med medlemmar. Målsättningen är att stövarägare ska vara medlemmar i Svenska Stövarklubben över tid

Händer i klubben

Provledare 2020-2021

Ökl H/R, Ekl H/R, RR, DM-uttag, KM tälving  är Erik Jonsson tel 073-689 00 16
Ökl Räv, Ekl Räv är Tore Timgren tel 070-526 00 68.
Anmäler ni er via hemsidan kom ihåg att provledarn måste vara underrättad.

KM Mästare 2021

  Stort tack till våra sponsorer    vid utställningen 2020.