Här Hamiltonstövaren Gutebygdens Fide, ägare Tore Timgre.


SVENSKA SCHILLERSTÖVARFÖRENINGENS UNGHUNDSPROV .
12-24 Mån
Tanken med detta prov är att få ut våra unghundar och att få avels djuren värderade tidigare. Provet genomförs som ett vanligt jaktprov i sin egen lokalklubb . Provet är till för alla unghundar inom Svenska Schillerstövarföreningen, skillnaden från föregående år blir att vi har provet HELA JAKTPROVSÅRET i stället för en månad som förra året. Nytt blir även att alla egenskapspoäng räknas samt att det blir två klasser, en för öppen klass samt en för rävprov. Ingen anmälan till schillerstövarföreningen behövs, utan ni anmäler och startar som vanligt i er lokalklubb. Ni får starta hur många gånger som helst tills ni har tagit ett första pris.
För mer info Christer Hederstedt 070 5663417 e-post 482728@telia.com

Välkommen till Gotlands Stövarklubb.

Nya betalningsrutiner bet bg 5172-1876 eller Swich 123 277 78 45

Till DM i Skåne/Blekinge åker Sandrevets Traja och Erik Holmqvist. De var bara en hund anmäld därför ingen DM uttagning.

Provmedlemskap för valpköpare
Svenska Stövarklubben inför från 2020-06-01 fritt medlemskap i sex månader för nya stövar(j)ägare. Kategorin nya ägare av stövare är en viktig skara att få med i klubbverksamheten. Klubben har under en längre tid tappat i registreringar av valpar och där med medlemmar. Målsättningen är att stövarägare ska vara medlemmar i Svenska Stövarklubben över tid

SM FÖR STÖVARE SOM JAGAR RÄV
Rubricerat SM ska genomföras enligt de direktiv och riktlinjer som angetts i Svenska Stövarklubbens skrivelser på klubbens hemsida daterade 2020-07-01 och 2020-08-08. (Ref: Gunnar Petterson)
Arrangör är Hallands Stövarklubb.
Tävlingstid är planerad till 2021-02-05--07.
Sista anmälningdag är 2020-11-30.
Anmälan och ev frågor till Erik Liljekvist (E-post: erik_liljekvist@hotmail.com).
För Svenska Stövarklubben
Cenneth Quick
Interimsordförand

Årets Unghundskamp, Raskamp och Hamiltonräven
Årets unghundskamp går av stapeln vecka 44. Årets Raskamp går av stapeln vecka 47. Hamiltonräven går av stapeln v 2. För samtliga kamper görs anmälan  till Tobias Knutsson, Färjestaden. Mail: tobiasknutsson7@gmail.com Tel: 0702100839. Dessutom till din lokalklubb/stövare.hundprov.se För att se statuter och förutsättningar gå in på fliken verksamhet/mästerskap och respektive kamp.

Händer i klubben

Provledare 2020-2021

Ökl H/R, Ekl H/R, RR, DM-uttag, KM tälving  är Erik Jonsson tel 073-689 00 16
Ökl Räv, Ekl Räv är Tore Timgren tel 070-526 00 68.
Anmäler ni er via hemsidan kom ihåg att provledarn måste vara underrättad.

KM Mästare 2019-2020

Stort grattis säger vi till Leif Yttergren och Krokbuans Elsa som blev KM mäster denna säsong

  Stort tack till våra sponsorer    vid utställningen 2020.