Aktuella domare säsongen 2020-2021

Andersson, Roland Enges, Barlingbo, 621 78 Visby 26 14 72/070-595 21 11

Eneqvist, David Träkumla Anglarve 180, 621 94 Visby  070-277 23 05

Ericsson, Gunnar Smiss Vall, 621 93 Visby 26 61 16 /  070-743 21 86

Funk, Morgan, Rone Autsarve 524, 64237 Hemse. 070-265 21 88

Riddargard, Anders Hejnum, 624 38 Tingstäde 320 07 / 070-492 18 35

Hansson, Johan Alskog Mallgårds 663, 62364 Ljugarn. 070-373 78 45

Hederstedt, Christer (2)Lye Bjärges 180, 623 61 Stånga 48 27 28 / 070-566 34 17

Holmqvist, Erik Sanda Norrgårde, 623 79 Klintehamn 24 21 77/070-309 34 89

Jakobsson, Håkan Alskog Utalskog 728 623 64 Ljugarn0  70-882 11 67

Johansson, Andreas Viklau, 622 38 Romakloster 070-965 31 05

Jonsson, Karl-Erik (1)Rute, 623 79 Lärbro 22 51 31 /070-537 12 78

Malmqvist, Roger Haga Gothem, 620 31 Slite344 67 / 070-633 02 25

Pettersson, Jörgen Rone Ronehamnsvägen 13, 62347 Hemse. 070-672 68 53.

Sandqvist, Sören Linde Myrungs 736, 62357 Hemse 070-860 67 20

Timgren, Tore (2)Stenstuge, Västerhejde, 621 99 Visby 26 49 15 / 070-526 00 68

Åkerblom, Björn, Stenkumla Larsarve 195, 62195 Visby. 070-875 91 78

Öhman, Henric Vänge, 622 36 Romakloster 28 40 96/070-666 40 96

2=Dömer bara stövare

Här kan ni uppdatera era uppgifter i domarregistret

Domare med mailadress

roland.andersson@gotlandica.se
cerderqvist.annika@telia.com
ronny.dellevik@telia.com
drever_david@hotmail.com
eirams@telia.com
info@swedpacks.se
482728@telia.com
erik.holmq@gmail.com
hakanjakobsson@comhem.se
andreasviklau@hotmail.com
sonnerhult@hotmail.com
s.lindstedt@live.se
rogergotland@telia.com
marcus.niklasson@tele2.se
larsanders.nystrom@telia.com
tore.timgren@gmail.com
henric.ohman@telia.com