Ordförande

Tore Timgren
Västerhejde forsa kviar 12
621 99 Visby
Mobill 070-526 00 68
tore.timgren@gmail.com
Provledare Räv Ekl och Ökl

Kassör
Anders Lekander
Lummelunds Väg 24
621 41 Visby
Mobil 070-216 06 57
anders.lekander@gotlandskaninen.se

Ledamot
Erik Holmqvist
Sanda Norrgårde
623 79 Klintehamn
Mobil 070-309 34 89
erik.holmq@gmail.com

Utställningsansvarig
Erik Holmqvist
Sanda Norrgårde
623 79 Klintehamn
Mobil 070-309 34 89
erik.holmq@gmail.com

Styrelsen 2020-2021

Vice ordförand
Andreas Johansson
Viklau Stora Vikare 512B 
622 36 Romakloster
Mobil 070-965 31 05
andajohansson77@gmail.com

Ledamot
David Eneqvisst
Träkumla Änglarve 180
621 94 Visby
Mobil 070-277 23 05
drever_david@hotmail.com

Suppleant
Emme Lindström
Katthammarsvik
Mobil 076-806 29 06

Suppleant
Stefan Hellström
Halla
070-565 50 35 

Sekreterare
Erik Jonsson
Roma Kungsgårdsallén 734
622 54 Romakloster
Mobil 073-689 00 16
ekajonsson@telia.com
Provledare HR Ökl, RR, KM och DM uttagning

Ledamot
Jörgen Pettersson
Rone Ronehamnsvägen 13
623 47 Hemse
Mobil 070-672 68 53
ronehamn69@hotmail.se
 

Suppleant
Björn Åkerblom
Stenkumla
070-875 91

Regelansvarig