Ordförande

Tore Timgren
Västerhejde forsa kviar 12
621 99 Visby
Mobill 070-526 00 68
tore.timgren@gmail.com

Kassör
Anders Lekander
Lummelunds Väg 24
621 41 Visby
Mobil 070-216 06 57
anders.lekander@gotlandskaninen.se

Ledamot
Erik Holmqvist
Sanda Norrgårde
623 79 Klintehamn
Mobil 070-309 34 89
erik.holmq@gmail.com

Utställningsansvarig
Christer Hederstedt
Lye Bjärges 180
623 61 Stånga
Mobil 070-566 34 17
482728@telia.com

Styrelsen 2018-2019

Vice ordförand
Andreas Johansson
Viklau Stora Vikare 512B 
622 36 Romakloster
Mobil 070-965 31 05
andajohansson77@gmail.com

Ledamot
Christer Hederstedt
Lye Bjärges 180
623 61 Stånga
Mobil 070-566 34 17
482728@telia.com

Suppleant
Emme Lindström
Katthammarsvik
Mobil 076-806 29 06

Suppleant
David Eneqvist
Träkumla
Mobil 070-277 23 05

Sekreterare
Olle Råström
Korgmakargatn 32
621 53 Visby
Mobil 070-281 34 41
gotland@stovare.se

Ledamot
Sören Buskas
EskelhemValde 228
622 70 Gotlands Tofta
Mobil 073-964 95 82
lsbuskas@hotmail.com
Provledare Ökl, Ekl H/R, DM, KM, RR

Suppleant
Jörgen Pettersson
Rone
Mobil 070-672 68 53

Regelansvarig
Gunnar Ericsson
Valll
621 93 Visby
070-743 21 86