Avgifter och regler 2019-2020

.Nya regler vid deltagande DM och SM 2015
DM får hundägaren anmälningsavgiften och båtbiljett från klubben, den medföljande domaren får båtbiljett och uppehälle av klubben.
SM hundägaren får anmälningsavgiften och  båtbiljett av klubben, den medföljande domaren får båtbiljett av klubben, uppehälle för den medföljande betalas av den arrangerade klubben
Klubbens bankgiro är 5172-1876 eller också swishnr 123 277 78 45
Kostnadsersättningar och avgifter för Jaktprov 2019-2020

Provledare
Ökl endagsprov på H/R,  RR-prov, Ekl H/R, Uttagning DM och KM  : Erik Jonsson
tel 073-689 00 16.

Ökl räv och Ekl räv:Tore Timgren 070-526 00 68
Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. Ekl prov bedöms av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dagen före provdag. Anmälan i övrigt enligt lokalklubbens bestämmelse.

Ökl H/R o Rävprov 300 kr till domare 50 till kubben, hundägren bet milersättning 
Ekl H/R o Rävprov 300 kr/dag till domaren, 50 kr /dag till klubben
RR-prov 150 kr 50 kr klubben, hundägren bet milersättning 
DM uttagning 300 kr 50 kr till kluben
KM tävlingen 300 kr 75 kr tll klubben
Utställning valp, junior o unghund 250 kr. 
Bankgiro 5172-1876. Swishnummer 123 277 78 45
Utställning övriga 300 kr.


Hundägre annan klubb Ökl 300 kr 100 kr til klubben
Hundägare annan klubb Ekl 300 kr/dag 100 kr/dag till klubben.
Hundägare annan klubb RR 150 kr 100 kr klubben

Kollegium kallar vi till.
Öppna klassen: från 2018-09-01 till den 2019-02-15. Första släpp under september är 07.00. Oktober till 15 februari första släpp 08.00.
Rävprov: från 2018-09-01 till den 2019-03-15. Samma tider som öppenklassen men från 1 mars släpp 07.00.
Elitklassen: Inga gemensamma elitprov denna säsong eftersom man idag kan beställa dagen före provet. Vill man inte ordna med marker och domare är det gamla regel som gäller tre dagar mellan anmälan till start.
DM uttagningen: under oktober/ 2018.RR-prov 2018-09-01 till 2019-02-28/29 KM-tävlingen: under februari månad 2019.
Efter den 31 januari fodras det godkänt RR-prov för att starta på jaktprov.
Jaktprovsavgifter
Klubben står för milersättningen 18,50 kr/mil till domarna i elitklassen och Km tävlingen. Ägare som är medlem i annan klubb betalar 300 kr dag till domaren och sätter in 100 kr dag till klubben. Hundägare betalar också milersättning direkt till domaren. När det gäller RR-prov ersätter hundägaren domare med 150 kr och 100 kr till klubben. Hundägaren betalar också milersättning direkt till domare.
  Ökl: 300 kr till domaren och 50 kr till klubben, gäller också rävprov, det är hundföraren som betalar milersättning till domaren. 
 Ekl: 300 kr per dag till domaren och 50 kr dag till klubben, gäller också rävprov.
 KM-tävlingen: 300 kr till domaren och 75 kr till klubben.  Klubben står för milersättningen.
  RR-prov: 150 kr till domaren och 50 kr till klubben, milersättning står hundägaren för. 
 Milersättningen är 18,50 kr milen.