SVENSKA SCHILLERSTÖVARFÖRENINGENS UNGHUNDSPROV .
12-24 Mån
Tanken med detta prov är att få ut våra unghundar och att få avels djuren värderade tidigare. Provet genomförs som ett vanligt jaktprov i sin egen lokalklubb . Provet är till för alla unghundar inom Svenska Schillerstövarföreningen, skillnaden från föregående år blir att vi har provet HELA JAKTPROVSÅRET i stället för en månad som förra året. Nytt blir även att alla egenskapspoäng räknas samt att det blir två klasser, en för öppen klass samt en för rävprov. Ingen anmälan till schillerstövarföreningen behövs, utan ni anmäler och startar som vanligt i er lokalklubb. Ni får starta hur många gånger som helst tills ni har tagit ett första pris.
För mer info Christer Hederstedt 070 5663417 e-post 482728@telia.com

Årets Unghundskamp, Raskamp och Hamiltonräven

Årets unghundskamp går av stapeln vecka 44. Årets Raskamp går av stapeln vecka 47. Hamiltonräven går av stapeln v 2. För samtliga kamper görs anmälan  till Tobias Knutsson, Färjestaden. Mail: tobiasknutsson7@gmail.com Tel: 0702100839. Dessutom till din lokalklubb/stövare.hundprov.se För att se statuter och förutsättningar gå in på fliken verksamhet/mästerskap och respektive kamp.

SM FÖR STÖVARE SOM JAGAR RÄV
Rubricerat SM ska genomföras enligt de direktiv och riktlinjer som angetts i Svenska Stövarklubbens skrivelser på klubbens hemsida daterade 2020-07-01 och 2020-08-08. (Ref: Gunnar Petterson)
Arrangör är Hallands Stövarklubb.
Tävlingstid är planerad till 2021-02-05--07.
Sista anmälningdag är 2020-11-30.
Anmälan och ev frågor till Erik Liljekvist (E-post: erik_liljekvist@hotmail.com).
För Svenska Stövarklubben
Cenneth Quick
Interimsordförand