Årsberättelse 2017

Ordförande Tore Timgren, Västerhejde
Vice ordförande Andreas Johansson, Viklau
Kassör Anders Lekander, Visby
Sekreterare Olle Råström, Visby
Ledamot Sören Buskas, Eskelhem
Ledamot Christer Hederstedt, Lye
Ledamot Erik Holmqvist, Sanda
Suppleant Emme Gustavsson, Gammelgarn
Suppleant Håkan Jakobsson, Alskog
Suppleant Jörgen Pettersson, Rone


Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden, februari, maj, oktober, och december. Styrelsen har också närvarat på fem kollegiumsammanträden.
Medlemsantalet
Ser vi mot fjolåret är medlemsantalet ungefär som föregående år ca 75 st.
Familjeträff
Vi hade vår familjeträff och 70 års jubileum  vid Tomte fiskeläger i mitten på juli och träffen var välbesökt. Lydnadskursen visade upp sig vad de lärt sig under våren.
Ringträning
Gotlands Stövarklubb anordnade ringträning med våra hundar inför utställningen i maj. Bertil Johansson  höll i utbildningen. Träffarna var välbesökta med ett tiotal hundar vid varje tillfälle.
Hemsidan
Har uppdateras  ett antal gånger under året.
Domare
Alla domare har haft möjlighet att vara med på kompletterade utbildning med de nya jaktprovsreglerna i början av september
Lydnadskurs
Glädjande fick vi ihop ett antal hundar så att lydnadskursen kunde genomföras. Emme Gustavsson höll i utbildningen.
Jakt prov
- Elit klass - 2 prov genomfördes denna säsong. - Öppen klass - 4 prov genomfördes.
- Räv öppenklass - 2 prov genomfördes.
- RR-prov -7 prov  godkända.
- Räv prov Ek - 3 prov genomfördes denna säsong.-Unghundsklassen Ökl- 2 prov genomförda-Unghundsklassen SR-Räv-4 prov genomförda.
Information
Vi har gjort två utskick till medlemmarna. Som alltid finns det aktuell information på vår hemsida.
Bevakning utställningen i augusti
Gotlands Stövarklubb var med att bevaka SKK utställningen som genomfördes under augusti.
KM-tävling
Genomfördes under  februari månad. Det fanns bara en  hund anmäld till start, segrade gjorde Sandrevets Traja, ägare Erik Holmqvist.
Stövarjaktens Dag
Genomfördes ej på grund av dåligt intresse tidigare år..
Jaktstig
I år genomförde vi inga jaktstigar på grund av att det är svårt att få tillträde till Blåhäll.
DM för distrikt 4
Leif Hellman med Elgabäckkens Zita representerade Gotland vid årets Dm genomfördes i Östergötland.
Resultat från Räv-SMVid årets räv-sm  i Västergötland representerade Gotland av Kurrelia Tekla ägare Mattias Larsson och Drevtorpets Challe ägre Jimmie Lindby Challe kom på en femte plats och
Tekla på plats 10.